Laatste verzorging - Uitvaartcentrum van den Hout

Het verzorgen van de laatste verzorging aan een overledene is een vakgebied waarin wij ruimschoots ervaring hebben opgedaan. We gaan hierbij vol respect en met gepaste eerbied te werk.

Als u het op prijs stelt, kunt u zelf aanwezig zijn of samen met ons deze verzorging uitvoeren. Het is een van de laatste handelingen die we voor een overledene kunnen verrichten. Het doet vaak goed om tot het laatst toe betrokken te zijn bij de verzorging van de overledene.

Meestal gebeurt dit in de verzorgingsruimte van ons uitvaartcentrum, maar het kan natuurlijk ook op een andere locatie.